Phân tích Forex - Xu hướng Gold Tuần 10/08 - 14/08 thực hiện bởi VFI TEAM

Tâm điểm tuần tới từ 10/08 đến 14/08 sẽ là các dữ liệu về số người thất nghiệp tại các nền kinh tế lớn như Anh và châu Âu. Bên cạnh đó, quyết định lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ NEWZEALAND cũng sẽ tác động mạnh đến các cặp tiền tệ có đồng NZD. Hãy cùng tham khảo nhận định của các admin VFI TEAM để đưa ra các chiến lược cho riêng mình nhé!

VFI TEAM